Voorwaarden

Met het aangaan van een reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.
Definities:
Eigenaar: Ronald van der Zwaag
Beheerder: vervanger bij afwezigheid van de eigenaar
Gast: hoofdgast en medegast die in het transformatorhuisje verblijven
Algemeen
1. De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn, is verantwoordelijk voor zijn of haar medegast, moet een vaste woon- of verblijfplaats hebben en een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.
2. De prijzen zijn inclusief btw, handdoeken, opgemaakte bedden, water, elektriciteit, koffie en thee etc. en eindschoonmaak.
3. Het transformatorhuisje is helaas niet geschikt voor (kleine) kinderen en mensen in een rolstoel.
4. Het transformatorhuisje is geschikt voor een maximale bezetting van twee personen.
5. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal, ongelukken, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.
6. Uiteraard verwachten we dat u eventuele beschadigingen, vermissingen bij ons meldt. Eventuele kosten worden in rekening gebracht.
7. het transformatorhuisje is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals uitval van stroom, wifi, watervoorzieningen en technische installaties.
8. We verwachten dat u instructies van de eigenaar of beheerder opvolgt.
9. De eigenaar of beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot het transformatorhuisje ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de verblijfskosten.
10. De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gast het tegendeel kan bewijzen.
11. We verwachten dat gasten van het transformatorhuisje zich netjes gedragen en zich houden aan de algemene voorwaarden.
Reservering en betaling
1. De huurovereenkomst kan via onze website worden aangegaan.
2. Na ontvangst van een reserveringsverzoek stuurt het transformatorhuisje een bevestiging (mits het huisje beschikbaar is).
3. De reservering is definitief na ontvangst van de betaling.
Annulering
1. Bij annulering van de reservering gelden de volgende voorwaarden:
– Bij annulering tot maximaal twee weken voor de aankomstdatum; u krijgt uw betaling terug.
– Bij annulering van twee weken tot een week voor de aankomstdatum; u krijgt 50% van uw betaling terug.
– Bij annulering van minder dan een week voor de aankomstdatum of bij niet op komen dagen; u krijgt geen terugbetaling.
2. Alleen na oordeel van de eigenaar of beheerder (bijvoorbeeld in geval van calamiteiten) kan van de annuleringsvoorwaarden worden afgeweken.
3. Om in aanmerking te komen voor eventuele restitutie, moet de annulering direct per e-mail of telefonisch aan de eigenaar worden doorgegeven.
4. Na overleg zal het afgesproken bedrag binnen twee weken worden overgemaakt.
5. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
6. Het transformatorhuisje kan de reserveringsovereenkomst alleen opzeggen in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.
7. In één van deze gevallen zal de eigenaar of beheerder de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbieden.
8. Als er geen alternatief mogelijk is of de gast accepteert het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden. Eventuele andere kosten ten gevolge van de opzegging zullen niet door het transformatorhuisje worden vergoed.
10. Wij raden aan een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.
Aankomst en vertrek
1. Op de dag van aankomst is het transformatorhuisje vanaf 15:00 uur beschikbaar en kan tot laat in de avond worden ingecheckt.
2. Het wordt gewaardeerd als we de verwachte aankomsttijd van te voren doorkrijgen.
3. In verband met het schoonmaken van het transformatorhuisje is het nodig op de dag van vertrek deze vóór 11.00 uur te verlaten.
Klachten
1. Uiteraard doen wij ons uiterste best u een onbezorgd en onvergetelijk verblijf te bieden. Mocht er ondanks onze goede zorgen toch een klacht zijn, dan horen wij dat graag direct zodat wij dit hopelijk ook direct kunnen oplossen.
Wij wensen u een fijn verblijf in het transformatorhuisje!